Functionaris Gegevensbescherming

DeĀ Data Protection Officer, in het Nederlands beter bekend als Functionaris Gegevensbescherming, houdt toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving binnen uw organisatie. De wettelijke taken en bevoegdheden van deze persoon zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).