De Data Protection Officer, in het Nederlands beter bekend als Functionaris Gegevensbescherming, houdt toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving binnen uw organisatie. De wettelijke taken en bevoegdheden van deze persoon zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De AVG verplicht verschillende organisaties tot het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming. De privacy professionals van The Privacy Department kunnen de rol van FG (parttime) voor uw organisatie invullen. Dit doen wij bij u in-house of op afstand.

De voordelen van een Interim Functionaris Gegevensbescherming via The Privacy Department zijn:

  • Altijd een een ervaren en praktijkgerichte privacy professional tot uw beschikking;
  • Snel inzetbaar;
  • Inzicht in de toepassing en naleving van de privacyregelgeving;
  • Bijgehouden meldingen;
  • Afhandeling van interne en externe vragen;
  • Advisering ten behoeve van technologie, beveiliging en projecten;
  • Rapportage en verantwoording aan directie en/of MT;
  • Flexibele inzet zonder opzegtermijn;
  • 24/7 beschikbaar.

Meer weten?  Bel voor een afspraak met 036-7998002! Onze privacy professionals helpen u graag de gegevensverwerking binnen uw organisatie op orde te brengen en (verder) vorm te geven.