DPIA

Een data privacy impact assessment (DPIA) helpt organisaties om op een gestructureerde manier privacyrisico’s in beeld te brengen. Hoe dit werkt?  

Het uitvoeren van een DPIA is een belangrijk onderdeel van GDPR/AVG en een handig hulpmiddel om te gebruiken voordat u begint aan een nieuwe project. Met een DPIA achterhaalt u bijvoorbeeld wat de impact van een project kan hebben op de verwerking van persoonsgegevens en wat eventuele risico’s zijn voor de betrokkenen of voor de organisatie. Daarnaast geeft uitvoeren van een privacy assessment richting aan de vraag of er wellicht een aanpak mogelijk is die minder gevolgen heeft voor de privacy.

Een DPIA biedt organisaties onder andere de volgende voordelen:

  • betere kwaliteit en waarde van gegevens;
  • gepersonaliseerde dienstverlening met betrokkenen;
  • verhoogd bewustzijn binnen uw organisatie over privacy en de bescherming hiervan;
  • beter imago onder klanten en werknemers door respectvolle omgang van hun privacy;
  • minder risico op financiële sancties als gevolg van toezicht en handhaving;
  • efficiëntere verwerking van persoonsgegevens;
  • meer inzicht in interne processen (verbeterde besluitvorming);
Door een privacy impact assessment tijdig uit te voeren wordt voorkomen dat er in een later stadium kostbare aanpassingen nodig zijn. Inzicht in de privacyaspecten is daarom belangrijk voordat, maar ook tijdens dat,  er een (nieuw) product of de dienst word ontwikkelt.  The Privacy Professionals van The Privacy Department kunnen u hierbij goed helpen. Bel voor een afspraak met 036-7998002